ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ

Γιώργος Τσιρώνης, Η ζωή της ποίησης, Επιλογή-εισαγωγή Σωκράτης Λ. Σκαρτσής, Σύγχρονη Ελληνική Ποίηση, εκδ. Μανδραγόρας, Αθήνα Μάρτιος 2022

Γιώργος Τσιρώνης, Η ζωή της ποίησης, Επιλογή-εισαγωγή Σωκράτης Λ. Σκαρτσής, Σύγχρονη Ελληνική Ποίηση, εκδ. Μανδραγόρας, Αθήνα Μάρτιος 2022 [εισαγωγικό σημείωμα]

Γιώργος Τσιρώνης, Πεζούλια, Επιλογή-επιμέλεια Σωκράτης Λ. Σκαρτσής, Διηγήματα, Σύγχρονη Ελληνική Πεζογραφία, εκδ. Μανδραγόρας, Αθήνα Μάρτιος 2022

Επιμέλεια Πρακτικών του Συμποσίου ποίησης Α΄-Κ΄, 1981- 2001

(βλ. ψηφιοποιημένα Πρακτικά Συμποσίου Ποίησης)

Διάφορες Ανθολογίες για τους συνέδρους Συμποσίου Ποίησης

Μια σύγχρονη ματιά στην ποιητική μας παράδοση -Μια νέα μελέτη του δημοτικού τραγουδιού και δεκαπέντε σημαντικών ποιητών μας. Πρακτικά Σεμιναρίου, εκδ. το Δόντι, Πάτρα 2010

Το Συμπόσιο Ποίησης, Ένα πανόραμα του έργου του, επιλογές-σύνθεση-επιμέλεια, εκδ. το Δόντι, Πάτρα 2010

Ανθολογία Επτανησιακής Ποίησης, εκδ. Περί Τεχνών, Πάτρα 2006

Ποιητικός Διαγωνισμός. Μια μικρή ανθολόγηση,  εκδ. Πανεπιστημίου Πατρών 2005

Η Αρχαία Ελλάδα & ο Σύγχρονος Κόσμος, Πρακτικά Πρακτικά Α΄ Παγκόσμιου Συνεδρίου (Αρχαία Ολυμπία, Αύγουστος 1997), εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών 1998

Η πολιτισμική φυσιογνωμία της Πάτρας, Πρακτικά εβδομάδας Γραμμάτων και Τεχνών της Πάτρας, εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών 1997 [Περιεχόμενα, Πρόλογος]

Πατραϊκά χρονικά, Αχαϊκές εκδόσεις, Πάτρα 1996 [Περιεχόμενα, Πρόλογος]

Ο Σολωμός σήμερα (επιμέλεια-έκδοση-δημοσίευση), Αχαϊκές εκδόσεις, Πάτρα 1992