ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

Ανθολογία νεοτερικής ποίησης στην Πάτρα (από τη δεκαετία του ’50 μέχρι και της αρχές του 21ου αι.), επιμέλεια Άρης Δρουκόπουλος, μετάφραση Michel Volkovitch (Anthologie de la nouvelle poésie de Patras (depuis les années 50 jusqu’ au 21e siècle), choix: À Droukòpoulos, traduction: Michel Volkovitch), εκδόσεις Περί τεχνών, Πάτρα 2006

Ποιητές της Πάτρας στις γλώσσες της Ευρώπης (Patras Poets’ in European Languages), εκδόσεις Πολύεδρο. Γράμματα Τέχνες, Πάτρα 2006