ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ

Ν.Πεντζίκης_ο Σταυρός του Σ.Λ.Σκαρτσή 0,22x0,35 μ

Ν.Γ. Πεντζίκη, Ο Σταυρός του Σ.Λ. Σκαρτσή (συλλογή Σ.Λ. Σκαρτσή)