"Η ποίηση δεν αντλεί από τη γνώση, που δε μπορεί, άλλωστε, να χορτάσει τον άνθρωπο. Μεγαλώνοντας, μάλιστα, μαθαίνει κανείς ότι τα πράγματα είναι απλά. Πέντε-έξι απλές αλήθειες. Το θέμα είναι πώς τις λες. Γιατί θέλει μεγάλη τέχνη για να μιλήσεις. "

               EN

*Η ιστοσελίδα αυτή ενημερώνεται τακτικά, καθώς προχωρά η ψηφιοποίηση του υλικού του Σ.Λ. Σκαρτσή